Angličtina s hypnózou I. s OLIVEREM pro věčné začátečníky a chronické nemluviče

Angličtina s hypnózou I. s OLIVEREM pro věčné začátečníky a chronické nemluviče

Kurz nemá aktuálně vypsaný žádný termín.

 

NEW SUPERLEARNING – jazykový kurz využívající progresivní metody zrychleného učení, hypnózy a Neuro-lingvistického programování.

Kurz je určen úplným začátečníkům i lidem, kteří se potřebují zbavit obav z chybování a chtějí se rozmluvit.

Originální materiály a zážitky podporují trvalý přenos probírané látky do paměti a schopnost vyjádřit se i ve stresových situacích. Série speciálních postupů připraví účastníky i na rychlou komunikaci v angličtině.

Program zapojuje všechny smysly včetně 7 typů inteligence a zabezpečuje tak několikanásobné paměťové zakódování. Slovní zásoba pokrývá stovky nejpoužívanějších slov. Čekají Vás nepublikované paměťové triky na zapamatování nepravidelných sloves, předlozek jako IN, AT, ON, interaktivní trénink a simulace klíčových situací. Naučíte se také, jak podpořit Vaši motivaci pro snadné učení.

Probírané tematické okruhy:

 • setkání a seznámení
 • popovídání na večírku
 • jídla, nápoje
 • dny, měsíce, roční období
 • číslice
 • profese
 • cestování, ubytování

Probíraná gramatika:

 • výslovnost a porozumění rychlé řeči
 • pravidelná a nepravidelná slovesa a jejich trvalé zapamatování
 • minulý čas prostý – přítomný čas prostý i průběhový – budoucí čas
 • otázka v minulém, přítomném a budoucím čase
 • zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací
 • vazba THERE IS… a THERE ARE…
 • předložky

Stovky paměťových vazeb pro Vaši dlouhodobou paměť.

Po kurzu: Účastník po kurzu získá slovní zásobu v rozsahu 500 – 800 slov, dokáže mluvit v jednoduchých větách s využitím všech časových rovin – přítomnost, minulost, budoucnost.

Časový harmonogram: SO- ČT 9 -17.30 hod., PÁ 9 - 16.00 hod.

Pozn. Kurz je určen pro osoby s věkovou hranicí nad 15+