Mistr paměti, rychločtení a informací

Mistr paměti, rychločtení a informací

Mistr paměti, rychločtení a informací
19 284 Kč
Jak lépe pracovat s informacemi a trénink paměti (akreditace MŠMT):
Kurz je plně obsazen
Strategie rychlého čtení a efektivního učení (akreditace MŠMT):
Kurz je plně obsazen
Myšlenkové mapování:
Kurz je plně obsazen
Jak lépe pracovat s informacemi a trénink paměti (akreditace MŠMT) ( Více o kurzu )
Libor Činka
Termín: -
Strategie rychlého čtení a efektivního učení (akreditace MŠMT) ( Více o kurzu )
Libor Činka
Termín: -
Myšlenkové mapování ( Více o kurzu )
Ellen Činková
Termín: -

3 kurzy za speciální cenu! 

Získejte konkureční výhodu, naučte se pracovat se svými myšlenkami, efektivně zpracovávat informace a ovládněte rychločtení. Navíc získáte online program Superpaměť3 ZDARMA. 

Získáte tak komplení nástroj jak efektivně obstát v informačním světe a být konkurence schopný.

 

UŠETŘETE 7 082 Kč

 

Školy učí téměř stejně jako po zavedení povinné školní docházky v 19. století. Naše doba ale úplně jiná. Rychlá, digitální a globální. Plná moderních vědeckých poznatků o mozku a učení, nových oborů a nejnovějších technologií. Školy na to ale nestíhají reagovat. Osnovy upřednostňují kvantitu informací nad kvalitou. 

Vědět, jak funguje naše paměť, je přitom naprosto zásadní pro efektivní učení se čehokoli. 

Učitelé potřebují znát, jak funguje lidský mozek a paměť, aby podle toho připravovali své hodiny a zaujali pozornost žáků a studentů pestrými způsoby.

Studenti a žáci potřebují vědět, jak funguje mozek, jak mají trénovat paměť, aby dokázali efektivně studovat a dlouhodobě si pamatovat.

Dnešní doba má vysoké nároky na každého jedince - na podnikatele ale i zaměstance. Nejvíce výkonní jsou ti, kteří si hodně a dobře pamatují. Všeobecný přehled a propojování informací jsou benefitem každé schopné pracující osobnosti.

19 284 Kč