Mluvte sebevědomě ve škole, práci, na konferenci či v osobním životě. Pomůže vám stát se zapamatovatelní.

Ovládni (SEBE) vědomý projev

Ovládni (SEBE) vědomý projev

Kurz nemá aktuálně vypsaný žádný termín.

» Odhalte tajemství (sebe) vědomého prezentování a buďte zapamatovatelní! «

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak působíte na jiné lidi? Máte obavy s mluvením na veřejnosti? Stydíte se při osobním jednání a už teď se vám při slově "PRODEJTE SEBE" potí ruce a jste nervózní?
Chcete umět bez rozpaků zaujmout a kdykoliv a kdekoliv vést sebevědomě rozhovor?
 
Díky intenzivnímu kurzu si prakticky osvojíte pravidla působivého vystupování a naučíte se vtahovat posluchače do děje. Posluchači chtějí prožívat to, co jim sdělujete. Unylí panáci, kteří si dají ruce v bok a čtou své pečlivé prezentace, ještě nikoho neuchvátili. 

Kurz využívá principy NLP (neurolingivistického programování) a další nástroje pro oslovení co nejvíce posluchačů. Posílíte to, co je na vás jedinečné a naučíte se, jak to využít při vaší prezentaci. Tento kurz vám dodá odvahu, protože si hned několikrát v průběhu kurzu zažijete, že to dokážete.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pavlína Chocová umí vzbudit v účastnících kurzu zájem, umí je motivovat a jejich soustředění udrží po celou dobu kurzu. Víme, že vám dokáže nejlépe předat přesně to, co vám pomůže v tom, abyste se stali (sebe) vědomými řečníky. Má zkušenosti s moderováním, vedením komunikačních kurzů a specializuje se na workshopy zaměřené na to, jak zaujmout během jedné minuty tak, aby se s vámi chtěli lidé potkat a spolupracovat s vámi. 
 
 • Zdravé a sebevědomé vystupování
 • Pochopení všech klíčových stránek komunikace
 • SMYSLU-PLNÉ tvoření vašich veřejných prezentací
 • Dovednost sdělit ostatním lidem během 1 minuty, v čem jste jedineční
 • Praktické natrénování vašeho projevu
 • Tipy, jak udělat váš projev zapamatovatelný
 • Sebevědomí při jakémkoliv rozhovoru, při kterém máte mluvit sami o sobě
 • Znalosti o prezentačních dovednostech, které můžete předávat dál
 • Zpětnou vazbu na váš projev od lektora a účastníků kurzu
 • Praktické dovednosti do obchodních a pracovních jednání
 • Jistotu pro pracovní pohovor a jednání
 • Zvládnutí vašich slov a gest
 • Vliv na emoce k “prodeji” vaší myšlenky

Nový kurz - těšíme se na vás a čekáme i vaše recenze