Meta model v praxi

Meta model v praxi

Meta model v praxi
Termín:

 Váš klíč k hlubokému porozumění a účinné komunikaci.

JAK RYCHLE OTEVŘETE BRÁNU VLIVU, EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, ELIMINUJETE NEDOROZUMĚNÍ A ODHALÍTE SKRYTÉ MOŽNOSTI V JAKÉKOLI OBLASTI?

 

Co je nástrojem, který to a mnohem více umožní?

Je to Meta Model Komunikace (klíčová část neuro-lingvistického programování - NLP).  Je to jeden z nejdůležitějších nástrojů pro rozvoj myšlení, komunikačních dovedností, eliminace problémů, diplomatického přesvědčování a dosahování cílů pro jednotlivce i pro týmy. Meta model je vysoce sofistikovaný komunikační nástroj, který nám pomáhá porozumět a ovládat komplexitu našeho jazyka a komunikace. Pouze na některých světových prestižních univerzitách se vyučují zlomky celého metamodelu. 

Představte si, že komunikace je jako divoká řeka plná nekonečného proudu myšlenek, slov, gest a tónů. Někdy to je chaotické, někdy klidné, ale vždy plné různých významů. Meta model komunikace připomíná supermoderní počítač napojený na hydrologickou stanici, která tuto řeku monitoruje a analyzuje. 

Jak? Rozkládá slova a fráze, které používáme, na menší jednotky, aby mohla identifikovat vzorce, které mohou ukazovat na něco, co se skrývá pod hladinou - například skryté předpoklady, generalizace nebo chybějící články.

Když někdo řekne: ‚‚Nikdy (mi) to nejde‘‘, meta model komunikace je jako detektiv. Takový Sherlock Holmes v akci. S lupou v ruce se zvědavě zeptá: ‚‚Opravdu nikdy? Co přesně to je, co ti nejde? Existují nějaké okolnosti, kdy ti to šlo?‘‘  Tímto způsobem začne zkoumat skutečný význam, který se v podvědomí skrývá za slovy: ‚‚Nikdy mi to nejde.‘‘, a vyjasnit nevyřčené souvislosti.

Diplomatické strategie Meta modelu otevírají brány ohromujících příležitostí.

 • Kdyby například obchodníci dokázali správně reagovat na výrok zákazníka "Je to drahé.", tak by snadno uzavírali násobky obchodů.
 • Kdyby velké firmy trénovali své lidi v meta modelu, tak jejich zisky mohou růst i o milióny každý den.
 • Kdyby lékaři ovládali meta model, tak by léčili mnohem efektivněji.
 • Kdyby nemocní ovládali meta model, tak by se snadněji uzdravovali, žili zdravěji a déle
 • Kdyby manželé, partneři uměli překonávat zkreslující transformace v komunikaci, tak by lidé žili šťastněji ve vztazích a méně se rozváděli
 • Kdyby si lidé pamatovali dva řádky textu, tak by překonávali zdánlivě nemožné překážky. 

Už jen se základy meta modelu je možné dosahovat znovu a znovu zisků v jakékoli oblasti života. 

Díky tomu je meta model nejen přínosný pro zlepšení vlastní komunikace, ale také pro lepší porozumění tomu, co ostatní lidé skutečně říkají - a detekování, co si skutečně myslí. Je to jako mít v ruce magický dekodér, který vám umožňuje vidět za zdánlivě jasně vypovídající slova a fráze, a odhalit skryté významy a informace.

 

Jediná jedna věta může změnit náš život. 

 

POZNÁVÁTE SE V TĚCHTO PŘEKÁŽKÁCH?

 • Sdělujete svému partnerovi pocity, informace, plány, ale zdá se, že přes veškerou vaší snahu vám nerozumí?
 • V hlavě se vám ozývá spousta pochybností, kritika?
 • Setkáváte se s tím, že děti ignorují to co od nich chcete? A příkazy nefungují?
 • Zadáváte kolegům (studentům) úkol, ale zjišťujete, že každý měl zcela jinou představu o jeho zpracování?
 • Snažíte se klientovi vysvětlit výhody vašeho produktu, přesto se vám nedaří obchod dokončit?
 • Prezentujete své návrhy na změny, ale vaši kolegové tomu nerozumí?
 • Neumíte reagovat na výrok: ‚‚Je to drahé.‘‘

 

ŘEŠENÍ NAJDETE V META MODELU

INFORMACE, KTERÉ V ŽIVOTĚ PŘIJÍMÁME, SI TRANSFORMUJEME DLE SVÉHO UVAŽOVÁNÍ, COŽ NÁM ČASTĚJI, NEŽ TUŠÍME, BRÁNÍ V POROZUMĚNÍ.

 

Na kurzu Meta model v praxi se ponoříte do nejhlubšího poznání jazyka a komunikace, které slouží jako most mezi podvědomou myslí a světem kolem nás. Zde získáte snadné strategie pro řešení klíčových otázek, které vám umožní překonat nepřesnosti, skryté předpoklady a nedorozumění v libovolných formách mezilidské komunikace. Nejenže vylepšíte svou schopnost porozumění svým partnerům, kolegům, dětem, klientům, ale také zásadně upgradujete své uvažovánírozhodování

Každá důležitá věta bude moci zaznít, a skrytá myšlenka může být prozřena a pochopena. Strategicky použitými metaotázkami vyvoláte v kolektivních diskuzích hlubší úrovně poznání, reflexe a zdravě kritického myšlení.

Meta model je jako stroj času.

Získáte schopnost, která extrémně zvyšuje efektivitu takřka všech mezilidských interakcí. Rychleji a přesněji se dostanete k libovolným cílům v libovolných rolích a profesích. 

Ať už jste či nejste kouč, terapeut, vyjednavač, pak získáte nástroje pro efektivní vyhledávání skrytých významů a řešení konfliktů.

Jako manažer či team leader si osvojíte metody pro precizní zadávání úkolů, snížení nedorozumění a minimalizaci časových a finančních ztrát.

Aktivujete vaši super-inteligenci. Budete moci nastartovat v druhých motivaci pro překonávání toho, co věřili, že je mimo jejich možnosti. 

 • Jako rodič se stanete mistrem v pozitivním vedení svých dětí
 • Jako učitel nebo lektor budete lépe rozumět potřebám vašich studentů, díky čemuž adaptujete svůj styl prezentace a maximalizujete pochopení.
 • Jako partner zase můžete pomocí meta modelu odbourat bariéry, které způsobují napětí ve vztahu. 

S využitím meta modelu komunikace budete mít schopnost rozpoznat zkreslující transformace a omezující vzory myšlení, jak u sebe, tak i u ostatních.

Překonáte překážky, které omezují většinu lidstva.

To vám otevře cestu k vyšším formám emocionální inteligence, sebepoznání a osobního rozvoje. Očekávejte změnu, která bude pozitivně ovlivňovat stále více aspektů vašeho života. Tento kurz je navržen tak, aby přinesl hodnoty, které oceňuje každý, kdo usiluje o jasnější, efektivnější a harmoničtější komunikaci a život bez nejčastějších překážek

OVLÁDNĚTE META OTÁZKY POD VEDENÍM ZKUŠENÉHO HYPNOTERAPEUTA LIBORA ČINKY

 • Jsem ericksonovský hypnoterapeut, tudíž v kurzu pod mým vedením dochází k unikátnímu spojení s kořeny NLP. Techniky NLP vznikly právě pozorování úspěšných jedinců a výjimečných terapeutů jako byli Fritz Perls, Milton Erickson a Virginie Satir. 
 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

CO SI ODNESETE 
PRO VÁŠ OSOBNÍ A PROFESNÍ ŽIVOT?

 • Získáte schopnost lépe porozumět slovům a výrokům druhých
 • Ovládnete používání strategických otázek
 • Budete vytvářet hlubší a smysluplnější vztahy
 • Osvojíte si nástroje pro kritické a analytické myšlení
 • Díky metaotázkám budete vytvářet otevřenou a efektivní komunikaci s partnery, dětmi, kolegy

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • PSYCHOLOGOVÉ, TERAPEUTI, 
  kteří chtějí úspěšně vést své klienty k jejich cílům.
 • MANAŽEŘI, MENTOŘI, KOUČI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,
  kteří chtějí efektivně delegovat a vést ke strategickému rozhodování.
 • RODIČE, UČITELÉ, LÉKAŘI
  kteří se chtějí vytvářet otevřenou a efektivní komunikaci.
 • VŠICHNI,
  kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet a lépe porozumět slovům a výrokům druhých.

 

META MODEL KOMUNIKACE VYUŽIJETE

 • V OSOBNÍM ŽIVOTĚ - Meta model pomůže k hlubšímu porozumění s blízkými a mimalizování nedorozumění.
 • V TERAPII, KOUČINKU - V terapii a koučinku se meta model používá jako nástroj pro odhalení hlubších myšlenkových vzorců klienta a povzbuzení k pozitivní změně.
 • V ZAMĚSTNÁNÍ - V pracovním prostředí meta model napomáhá k lepší týmové dynamice a přesnější komunikaci.
 • VE ŠKOLE - Ve vzdělávacím kontextu meta model podporuje lepší vzájemné porozumění mezi učiteli a studenty.
 • V PODNIKÁNÍ - V obchodním prostředí může meta model posilovat strategické myšlení a efektivní komunikaci s partnery a zákazníky.

 

Cílem Meta modelu v praxi je, abyste se naučili rozpoznat a odhalit nejasnosti, předpoklady a všeobecné formulace, které vedou k nedorozumění. 
Bez základní teorie se neobejdeme, ale především na vás však čekají praktická cvičení a diskuse. 

 

UDĚLEJTE PRVNÍ KROK K EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI A OBJEVTE NOVÉ MOŽNOSTI

Jak řekl autora knihy "7 návyků vůdčích osobností, Stephen R. Covey
‚‚PRVNĚ MUSÍME POCHOPIT, POTÉ BÝT POCHOPENI.‘‘

Povrchnost, netrpělivost a snaha získat rychlé výsledky se stávají společenským standardem.

Nabízím specializovaný přístup založený na meta modelu komunikace, který vaši interakci převede na úroveň hlubokého porozumění a efektivního vyjednávání.

Na setkání na tréninku se těší

Libor Činka

 

Kurz je akreditován u MŠMT jako DVPP pod číslem: MSMT- 8962/2023-8-333

 • Úvod do Meta modelu
 • - Co je Meta model a jak jej použít v praxi
 • - Jakým způsobem Meta model pomůže v interakci pedagog - žák, nadřízený - podřízený, pedagog – rodič
 • - Přehled každodenních omezujících jazykových vzorců a výroků, které vedou k nesprávnému porozumění a chybným předpokladům
 • Trénink a praktická cvičení
 • - Jak identifikovat jazykové vzorce, které vedou k nesprávnému porozumění a narušení komunikace
 • Základy
 • - Co jsou transformace v jazyce a jak je můžeme identifikovat pomocí Meta modelu?
 • - Jak elegantně řešit problémy pomocí meta dotazů.
 • Cílem je, aby se účastníci naučili rozpoznat a korigovali časté jazykové chyby, které mohou vést k nedorozumění v komunikaci, a tak zlepšili svou schopnost porozumění a podpory studentů k co nejobjektivnějšímu myšlení. Získáte praktické tipy a techniky pro využití Meta Modelu při vedení individuálních konverzací, skupinových diskuzí, výkladu i výuce.
  Místo konání:
Malá Štěpánská 1929/9, Praha 2
  Počet hodin:
8 (vyučovací hodiny 45 min.)
  Cena obsahuje:
kurzovné, materiály, pitný režim (kurz je osvobozený od DPH)

Časový harmonogram: 1. den: 9,30 - 17, 30 hodin
4900