Myšlenkové mapy pro studenty - naučte se myšlenkové mapování

Myšlenkové mapování pro studenty (akreditace MŠMT)

Myšlenkové mapování pro studenty (akreditace MŠMT)
Termín:

Používejte při studiu myšlenkové mapy.

Jak se učit s chutí, přestat biflovat, pamatovat si dlouhodobě, v učivu se rychle vyznat, nemuset kvůli zkouškám ponocovat, okrádat se o zájmy a společenský život, a přesto úspěšně studovat?

 

Odpovědí jsou myšlenkové mapy. Formou zážitku se naučíte, jak tvořit a využívat myšlenkové mapy při svém studiu i ve svém každodenním životě. Myšlenková mapa z anglického mind map je nástroj k zachycování myšlenek je to grafický záznam využívající prostor, klíčová slova, symboly a barvy.

Myšlenkové mapování pomáhá organizovat myšlenky, rozvíjí nápady a učení se v souvislostech, usnadňuje porozumění, podporuje dlouhodobou paměť, nabádá k tvoření a živí objevování asociací a vymýšlení nového.

Myšlenkové mapy doplňují klasický lineární způsob zápisu, který většina z nás automaticky používá ze školy. Náš mozek však nefunguje lineárně, funguje jinak, a právě toho technika mind mappingu využívá. Mindmapping stojí na principech přirozeného fungování našeho mozku. Je jednou z nejúčinnějších a pro náš mozek nejpřirozenějších metod, jak se efektivně učit.

 

Co ti myšlenkové mapy přinesou?

 • rychlejší a snazší orientaci v učivu
 • porozumění v souvislostech
 • lepší vztah ke studiu a s tím lepší studijní výsledky
 • rozvoj kreativity
 • snazší a dlouhodobé zapamatování si učiva

 

V čem konkrétně ti myšlenkové mapy mohou pomoci?

 • průběžně a systematicky se učit v průběhu celého školního roku
 • příprava na písemné i ústní zkoušky např. maturita, přijímací zkoušky, přijímací pohovor, státnice)
 • když potřebuješ něco vymyslet, vytvořit např. slohová práce, motivační dopis, projekty, bakalářka

 

Pro koho je kurz určen?

 • pro všechny studenty středních a vysokých škol

 

Jak trénink probíhá?

Mohu vás ubezpečit, že nebudete jen „sedět v lavicích“... v centru máme pohodlná křesílka. :-) Bez chvilky teorie se ale neobejdeme, to je jasné. Teorie však bude velmi málo, zaměříme se zejména na aktivní trénink a celkové pochopení smyslu myšlenkového mapování a metodiku.

Během tréninku vytvoříte několik vlastních myšlenkových map od jednodušších po komplexnější, s každým individuálně projdu jeho tvorbu a prodiskutujeme jak ještě tvoření myšlenkových map vylepšit. 

Na mém workshopu budeme tvořit, přemýšlet, diskutovat. Chci, abyste si odnesli maximum pro svojí pedagogickou praxi a věděli jak techniku myšlenkového mapování předat svým studentům.

 

Kurz mi pomohl k představě, jak využít myšlenkové mapy při studiu, ale i v jiných věcech. Využiji je při přípravě struktury na rozhovor, psaní bakalářky a státnicové otázky. Doporučím je také určitě všem, kteří si neumí naplánovat čas a mohou si plán svého dne krásně zpracovat právě do myšlenkové mapy.
studentka Věra

 

MÝTY O MYŠLENKOVÝCH MAPÁCH

Možná jste už o myšlenkových mapách slyšeli a získali jste dojem, že z nějakého důvodu nejsou pro vás. Z mé zkušenosti myšlenkové mapy využije opravdu kdokoliv a v takřka jakékoliv situaci. Pojďte se podívat na některé z mýtů, které myšlenkové mapy doprovází.

MÝTUS: MUSÍM UMĚT KRESLIT

Nemusíte. Poznámky géniů leckdy připomínají dětské kresby. Pokud jste velmi kreativní, myšlenkové mapy samozřejmě můžete doplňovat různými obrázky. V základu si ale vystačíte s psaním tiskacích písmen, šipkami a  jednoduchými symboly jako je například panáček v kroužku. Informace řazené v prostoru do logických skupin obsahují text, linky a základní tvary. Může to vypadat jako strom bez listí ze shora, ostatně to je nápověda přírody, protože tak vypadají přirozené hierarchie v přírodě včetně buněk vašeho mozku. Tohle zvládne opravdu každý. 

MÝTUS: MYŠLENKOVÉ MAPY NEJSOU PRO KAŽDÉHO

Jediným omezením, které mě napadá, je smyslové postižení. Pokud máte ruce a oči, myšlenkové mapy jsou pro vás.Potom už stačí jen papír, něco na psaní a barevné pastelky...

MÝTUS: JE TO JEN NĚJAKÝ MÓDNÍ VÝSTŘELEK

Tak tomu v žádném případě není. Myšlenkové mapy jsou lidstvu známy již dlouhá staletí. Jen se jim tak samozřejmě tehdy neříkalo. Prvním doloženým tvůrcem myšlenkových map byl novoplatónský filozof Porfyrios z Tyru, který žil už ve 3. století našeho letopočtu. Nejznámějším starodávným průkopníkem myšlenkových map byl bezesporu Leonardo da Vinci. Kdo by neznal jeho komplexní obrazová díla plná převratných vynálezů a neotřelých myšlenek.  

MÝTUS: MYŠLENKOVÁ MAPA NEMÁ ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Je tomu právě naopak. Technika je široce využitelná na jakoukoliv oblast. Využijete ji v osobním i pracovním životě. Najde své uplatnění i na akademické půdě. Můžete ji využít k vytvoření plánu dovolené stejně jako k nastavení kompetencí pracovníků ve firmě. Nebo k učení se na zkoušku z anatomie. Myšlenkovou mapu můžete prostě využít všude tam, kde používáte svůj mozek k zapamatování nebo utřídění informací.  A pokud by vám nějaký pedagog řekl, že mapy nelze v jeho předmětu používat, pak to znamená, že je dotyčný teoretik a odmítá něco, co důkladně nezkoumal, což je zásadní kontraindikace pro to být učitelem. 

MÝTUS: MYŠLENKOVÉ MAPY NEJSOU SYSTEMATICKÉ

Pokud znáte pravidla myšlenkového mapování a umíte je používat, nemůžete s tímto komentářem souhlasit. Podstatoumyšlenkového mapování je právě přehled na první pohled, organizace myšlenek a orientace v nich. Pravděpodobně to napsal někdo, kdo s myšlenkovými mapami nemá hlubší zkušenost. Je to hodnocení nepodložené tréninkem.

MÝTUS: TVOŘENÍ MYŠLENKOVÝCH MAP JE SLOŽITÉ

Tvoření myšlenkových map není složité, vychází z přirozeného fungování mozku, je tedy zcela přirozené mapovat myšlenky. Možná to děláte, aniž byste to věděli. Samozřejmě aktivní myšlenkové mapování vyžaduje trénink. Ale po jejich ovládnutí je to prokazatelně, i vědecky, efektivnější než klasické učení

 

Kurz je akreditován pod názvem Myšlenkové mapování u MŠMT jako DVPP pod číslem: MSMT- 15307/2022-4-519

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kurzem vás provede Ellen Činková, lékařka a lektorka myšlenkového mapování s 10letou praxí.

“Mám stále v živé paměti přípravu na maturitu, přijímací zkoušky na vysokou, šestileté studium medicíny a státnice…..vím, jak může být studium vyčerpávající. Zároveň jsem se naučila, jak se učit jinak, efektivně, tak abych mohla studovat s lehkostí, nepo*rat se z toho. Když víte, jak se učit, máte obrovskou svobodu, můžete se naučit cokoli. Podle mne je to jediné doučování, které studenti potřebují. 

 • Jak a proč využívat myšlenkové mapy ve výuce
 • 7 principů myšlenkového mapování
 • Proč většina tzv. myšlenkových map není myšlenkovou mapou a jakým chybám se při mapování vyhnout
 • Přínos a možnosti využití myšlenkových map v práci pedagoga
 • Praktické tréninky tvorby myšlenkových map krok po kroku
 • Nástroje k vytváření myšlenkových map - software versus papír, výhody a nevýhody
 • Jak předat nástroj myšlenkového mapování studentům a jak s mapami pracovat při výuce.
  Místo konání:
Malá Štěpánská 1929/9, Praha 2
  Počet hodin:
6 vyučovacích hodin
  Cena obsahuje:
kurzovné, materiály, pitný režim (kurz je osvobozený od DPH)

Časový harmonogram: 9,00 - 16 hodin
2025