Psychologie úspěchu a NLP I.

Psychologie úspěchu a NLP I.

Psychologie úspěchu a NLP I.

Zážitkový výcvikový kurz pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních.

Neurolingvistické programováním (NLP) je inspirativní, vede k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností. Využití metod NLP rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení.

Výcvik je sestaven tak, aby všichni, komu je oblast NLP zatím nová, názorným způsobem získali základní znalosti a dovednosti o této metodě a mohli je okamžitě používat a rozvíjet.

S ČÍM VÁM TRÉNINK NLP POMŮŽE A NA CO ZAMĚŘUJE:

 • Zlepšit vztahy
 • Vypilovat komunikaci
 • Vést druhé co nejlépe
 • Zajistit o 200 % efektivnější řízení procesů
 • Prokouknout protivníka a lež
 • Odhalit nová tajemství řeči těla
 • Být vlivný profík
 • Stát se SUPERrodičem
 • Žít úspěchem
 • Překonat omezenost sugescí autorit
 • Nalézt skutečný smysl

Trénink zvyšuje schopnost vnímat jemné mimoslovní signály v komunikaci s partnery a pružně tak přizpůsobit další průběh komunikace. Je vytvořen na základě dosud v ČR málo známých poznatků z oblasti psychologie vlivu a bourá některé rozšířené mýty populární psychologie.

Neurolingvistické programování je vhodné i pro profesionály, kteří chtějí nadále zvyšovat stupeň svého vlivu a úspěchu. Zároveň je určeno všem, kteří nechtějí nést odpovědnost za zbytečné omyly při jednání, které mají za následek chybná rozhodnutí. Přispívá k rozvoji EQ – emoční inteligence.

 • Úvod do NLP, Vznik a základy NLP
 • Základní nástroje a dovednosti NLP pro budování vztahů a EQ
 • Řešení situací, s kterými jste si dosud nevěděli rady
 • Slovní a oční klíče k myšlenkám druhých
 • Sebepoznání, kladení otázek - otázkologie
 • Bez čeho neexistuje správná komunikace a pozitivní vliv?
 • Proč lidé ve vašem okolí jednají, tak jak jednají?
 • Metaprogramy - co je za tím, co lidé říkají a jak toho můžete využít
 • Sebemanagement a nástroje efektivního jednání, stanovování správných a motivujících cílů + NASA model
 • Autohypnózou k řešení, motivování k akci – tipy pro rozvoj EQ
 • Odhalování hodnot a motivace (tipy pro partnerské vztahy)
 • Umění naslouchat lidem
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci?
 • Jak druzí pochopí, co přesně vede k řešení + Eliminace konfliktů a ztrát
 • Walt Disney a jak realizuje nemožné Elon Musk
 • ovládnete pro úspěch důležitější vědění, než se učí na libovolné vysoké škole
 • získat klíčové znalosti z oblasti psychologie úspěchu - NLP
 • zvýšit schopnost vyrovnávat se s neustále náročnějšími požadavky
 • seznámit se s nejefektivnějšími formami plánování a rozhodování
 • rychle rozvíjet schopnosti potřebné pro úspěch v libovolné oblasti
 • lépe využívat skryté možnosti lidské psychiky a účinněji využívat myšlení EQ - emoční inteligenci
 • orientovat se v oblastech, které jsou pro Vás důležité
 • vyznat se jasněji v myšlenkách druhých lidí
 • zajistit soulad s nejbližšími, kolegy i dalšími lidmi
 • vytvářet a udržovat vztahy vzájemné důvěry a pochopení
 • být flexibilní a nenechat se manipulovat
 • ovládnout to, co 99,999% lidí neumí ovládat
 • získat výhody ve světě hyperkonkurence
  Místo konání:
Praha
  Počet hodin:
16 (vyučovací hodiny 45 min.)
  Cena obsahuje:
kurzovné, studijní materiál, pitný režim, DPH

Časový harmonogram: ČT 10 - 18,30 hod., PÁ 9,30 - 17,00 hod.

Kdybych dříve věděla, co jsem na semináři získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.

Lenka Z.

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu disociace a pak asociace do druhého a podívání se z metapozice. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.

Martina Nováková
11989.89