Psychologie úspěchu a NLP

Psychologie úspěchu a NLP (akreditace MŠMT)

Psychologie úspěchu a NLP (akreditace MŠMT)
Termín:

Kurz NLP pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních. 
Pro rodiče, učitele, terapeuty, manažery...

VSTUPTE DO SVĚTA NEUROLINGVISTICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ,

PŘEKONEJTE PŘEKÁŽKY A ODKRYJTE SVŮJ PLNÝ POTENCIÁL.

Slova, která používáme, formují náš každodenní život. Stejně jako programujeme počítač, tak slovy programujeme naši mysl. Vědomě i nevědomě – slova mají moc stále. Většina lidí ani neví, že používá formulace, která ovlivňují jejich životy. Slova jsou jako počítačové zkratky, i když oproti počítačovým kódům vypadají srozumitelněji. 

Mnoho lidí stále netuší, jaká slova dokážou vytvořit rozdíl mezi pohodou, štěstím, prosperitou a jejich temnými opaky – od prokrastinace přes deprese až po šikanu a fyzické násilí. 

JEDINÁ JEDNA VĚTA MŮŽE ZMĚNIT NÁŠ ŽIVOT. 

Jeden vzorec vládne všem změnám - strategii přeprogramování všeho. Já se k těmto strategiím dostával roky, vy je můžete ovládnout v již průběhu dvou dnů.

POZNÁVÁTE SE V TĚCHTO PŘEKÁŽKÁCH?

 • Zjišťujete, že vás cíle, které jste si stanovili, zřídka inspirují k pozitivní akci?
 • Druzí vám nerozumí, i když jim to opakovaně vysvětlujete?
 • Nevíte jak správně číst neverbální signály a mimiku ostatních?
 • Máte ambice, ale nemůžete identifikovat, co vás drží zpátky?
 • Máte problémy s porozuměním a interpretací toho, co vám ostatní skutečně říkají?
 • Zjišťujete, že se ve vašich mezilidských vztazích opakují stejné konflikty a nedorozumění?
 • Vnímáte, že vaše komunikace s lidmi nedopadá na úrodnou půdu?
 • Cítíte se demotivováni nebo ztrácíte zájem o cíle, které jste si původně stanovili?
 • Asertivita a opakované žádosti vám nepomáhájí?
 • Nejste si jisti, jaké hodnoty jsou pro vás v partnerském vztahu klíčové, což vám komplikuje společný život.

 

ŘEŠENÍ NAJDETE V NLP

INFORMACE, KTERÉ V ŽIVOTĚ PŘIJÍMÁME, SI TRANSFORMUJEME DLE SVÉHO UVAŽOVÁNÍ, COŽ NÁM ČASTĚJI, NEŽ TUŠÍME, BRÁNÍ V POROZUMĚNÍ.

Na kurzu Psychologie úspěchu a NLP se otevřou horizonty využívání NLP pro efektivnější komunikaci a porozuměnív mezilidských vztazích. Získáte schopnost efektivně komunikovat nejen s partnerem, ale i s kolegy, dětmi a rodiči. Zlepšíte své porozumění potřebám a preferencím lidí ve vašem okolí, což posílí vaše vztahy v různých sférách života.

Již nebudou existovat nesmyslné výroky jako: ‚‚Ty nikdy nic nezvládneš‘‘ či ‚‚Hoří to.‘‘  Místo toho zavedete srozumitelnost a efektivitu do vaší komunikace. Jako rodiče získáte nástroj pro elegantní a snadnou motivaci svých dětí, a dokonce je pomocí metaotázek dovedete k vyšším úrovním myšlení. Jako manažeř objevíte strategie pro efektivnější delegování úkolů, což výrazně sníží časové i finanční náklady. Jako personalista zase bude moci rychle a efektivně vybírat ty nejvhodnější kandidáty pro vaší společnost. Jako učitelé a lektoři získáte dovednosti v oblasti rychlého rozpoznání vizuálních a slovních klíčů, což vám umožní lépe se srovnat s různými styly učení svých studentů. S použitím metaotázek pak dokážete vytvořit hlubší a více strukturované diskuse, které podporují kritické myšlení. Jako lékař nebo sestra budete moci efektivněji komunikovat s pacienty a jejich rodinami, a také získají nástroje pro sebereflexi a zvládání stresu, které jsou v tomto odvětví klíčové.

Celkově vám tedy znalosti NLP umožní naplnit váš život podle vašich představ a snů. Naučíte se techniky, které vaši komunikaci transformují a přivedou vás na první stupně žebříčku směřujícího k vyšším formám inteligence a sebeuvědomění. Tato náplň kurzu nabízí přínosy, které ocení naprosto každý, protože zlepšení komunikace a vzájemného porozumění jsou klíče k harmonickému životu.

 

UČTE SE NLP POD VEDENÍM ZKUŠENÉHO HYPNOTERAPEUTA LIBORA ČINKY

 • Jsem ericksonovský hypnoterapeut, tudíž v kurzu pod mým vedením dochází k unikátnímu spojení s kořeny NLP. Techniky NLP vznikly právě pozorování úspěšných jedinců a výjimečných terapeutů jako byli Fritz Perls, Milton Erickson a Virginie Satir. 
 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

CO SI ODNESETE 
PRO VÁŠ OSOBNÍ A PROFESNÍ ŽIVOT?

 • Naučíte se efektivně komunikovat se sebou i ostatními 
 • Ovládnete používání strategických otázek
 • Poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování
 • Budete snadněji dosahovat svých snů a cílů
 • Budete žít život podle vlastních pravidel
 • Budete umět budovat skutečnou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Ovládnete vlastní emocionální stavy a budete umět využívat vnitřní zdroje
 • Poznáte sám sebe, své touhy a skutečná přání

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • PSYCHOLOGOVÉ, TERAPEUTI, 
  kteří chtějí úspěšně vést své klienty k jejich cílům.
 • MANAŽEŘI, MENTOŘI, KOUČI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,
  kteří chtějí lépe motivovat.
 • RODIČE, UČITELÉ, LÉKAŘI
  kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí.
 • VŠICHNI,
  kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet.

NLP NABÍZÍ PESTROU PALETU NÁSTROJŮ

V TERAPII, KOUČINKU

vybudovat si důvěru, odstranit blokace, prolomit rezistenci, zajistit rychlé změny

V PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, VE ŠKOLE

efektivní komunikace, vedení týmu a lidí, realizace cílů, reflexe, řízení změn

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

získat sebevědomí, prolomit neužitečné vzorce, budovat kvalitní vztahy

 

 

NLP STAVÍ NA TOM, CO FUNGUJE

Grinder a Bandler se soustředili na to, co funguje nikoli na to, proč má někdo nějaký problém. Zajímalo je, co dělají lidé, kteří jsou v nějaké oblasti úspěšní.

NLP tedy obsahuje popisy toho, co funguje, nejedná se o žádnou teorii. Díky tomu jsou postupy velmi efektivní a většinou také velmi jednoduché. Pro některé lidi je pak až těžko uvěřitelné, jak rychle můžou ve svém myšlení nebo chování něco změnit právě díky NLP.

Využití možností NLP je opravdu hodně, dá se využít kdekoliv, kde pracujeme s lidskou myslí. Ať už pro zlepšení výkonu, změnu nežádoucího chování, zlozvyků, fóbií nebo zlepšení vztahů a komunikace.

Principů a postupů je v NLP celá řada. NLP vám poskytne řadu nástrojů pro pomoc sobě ale i druhým. Každý si může vybrat a používat to, co mu sedí a co zrovna potřebuje.

Některé postupy vyžadují trénink a praxi, ale některé jsou jednoduché a můžete je začít používat hned.

 

JE ČAS NA ZÁSADNÍ ZMĚNU

 • NLP je jedním z nejmocnějších nástrojů komunikace a osobního rozvoje
 • Neurolingvistické programování je klíčem k poznání sebe samého, svých hlubokých tužeb a skutečných přání
 • kurz NLP nabízí různé nástroje a modely, které obohatí a posunou vpřed vaši komunikaci
 • díky Neurolingvistickému programování rozšíříte a prohloubíte svoje porozumění ostatním
 • díky NLP ovládnete používání strategických otázek
 • díky NLP poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování v pracovních, rodinných a jiných situacích
 • díky NLP ovládnete vlastní emocionální stavy a využijete silné vnitřní zdroje
 • NLP slouží jako velmi účinný nástroj psychoterapie a motivace
 • díky NLP se naučíte, jak elegantně a spolehlivě dosahovat svého cíle
 • NLP využijete také při tvorbě marketingových a prodejních textů
 •  

 

POJĎME SPOLEČNĚ UDĚLAT PRVNÍ KROK K VAŠÍ NOVÉ BUDOUCNOSTI

Jak řekl bývalý prezident USA B. Clinton: 
"JE TRAGICKÉ, ŽE LIDÉ DĚLAJÍ STÁLE TOTÉŽ A OČEKÁVAJÍ JINÉ VÝSLEDKY."

Povrchnost, netrpělivost a snaha získat za nic mnoho, se stává normou společnosti. 

Jenomže osvobození z „matrixu“ průměrnosti je o zcela novém myšlení. Nenabízím žádné zastaralé myšlenkové vzorce, nabízím pro mozek komplexně zapojující vyladěné programy úspěchu. 

Na setkání na tréninku se těší

Libor Činka

 

 

Kurz je akreditován u MŠMT jako DVPP pod číslem: MSMT- 8962/2023-8-333

 • Úvod do NLP - vznik NLP
 • Oční a slovní klíče – poznání podvědomého myšlení druhých
 • Sebepoznání a superinteligenci nastartují meta otázky
 • Kladení otázek - otázkologie
 • Mocné nástroje pozitivního vlivu a harmonizace komunikace
 • Meta programy, které lidé vypouštějí z úst, a co tím o sobě prozrazují
 • Sebemanagement a nástroje efektivního jednání (váš efektivní čas, meta cíle nejen jako síla překonávání prokrastinace)
 • Stanovování správných a motivujících cílů.
 • Vztahy a odhalení hodnot
 • Osm "P" pro pochopení druhých
 • Předávání informací a úkolů, tak aby motivovaly
 • Umění naslouchat lidem
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci
 • Účastníci se naučí využívat principy NLP pro efektivnější komunikaci a porozumění svým žákům/studentům, rodičům, kolegům. Pomohou jim k rozpoznávání jedinečných charakteristik a zlepšení jejich motivace. Naučíte se lépe chápat potřeby a preference svých žáků/studentů, rodičů i kolegů a umět získané dovednosti aplikovat do své praxe.
  Místo konání:
Malá Štěpánská 1929/9, Praha 2
  Počet hodin:
16 (vyučovací hodiny 45 min.)
  Cena obsahuje:
kurzovné, studijní materiál, pitný režim, DPH

Časový harmonogram: 1. den: 10 - 18, 00 hodin, 2. den: 9 - 17 hod.

Kdybych dříve věděla, co jsem na semináři získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.

Lenka Z.

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu disociace a pak asociace do druhého a podívání se z metapozice. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.

Martina Nováková
9909