Psychologie úspěchu a NLP I.

Psychologie úspěchu a NLP I.
8 500 Kč
Zbývá 6 volných míst
Termín: 01.04 2019 - 02.04 2019

» Zážitkový výcvikový kurz pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních. «

Seznámení se s Neurolingvistickým programováním (NLP) je inspirativní, vede k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností. Využití metod NLP rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení.

Výcvik je sestaven tak, aby všichni, komu je oblast NLP zatím nová, názorným způsobem získali základní znalosti a dovednosti o této metodě a mohli je okamžitě používat a rozvíjet. Naši absolventi používají NLP pro zkvalitňování rozhodování , zvýšení sebedůvěry, sebeprezentaci a motivaci.

Trénink zvyšuje schopnost vnímat jemné mimoslovní signály partnera v komunikaci a pružně tak přizpůsobovat další průběh komunikace. Je vytvořen na základě dosud v ČR málo známých poznatků v oblasti psychologie vlivu a bourá některé rozšířené mýty populární psychologie.

Neurolingvistické programování je vhodné i pro profesionály, kteří chtějí nadále zvyšovat stupeň svého vlivu a úspěchu. Zároveň je určeno všem, kteří nechtějí nést odpovědnost za zbytečné omyly při jednání, které mají za následek chybná rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Přispívá k rozvoji EQ – emoční inteligence.

 • Úvod do NLP, Vznik a základy NLP
 • Základní nástroje a dovednosti NLP pro budování vztahů a EQ
 • Řešení situací, s kterými jste si dosud nevěděli rady
 • Slovní a oční klíče k myšlenkám druhých
 • Sebepoznání, kladení otázek - otázkologie
 • Bez čeho neexistuje správná komunikace a pozitivní vliv?
 • Proč lidé ve vašem okolí jednají, tak jak jednají?
 • Metaprogramy - co je za tím, co lidé říkají a jak toho můžete využít
 • Sebemanagement a nástroje efektivního jednání, stanovování správných a motivujících cílů
 • Autohypnózou k řešení, motivování k akci – tipy pro rozvoj EQ
 • Odhalování hodnot a motivace (tipy pro partnerské vztahy)
 • Umění naslouchat lidem
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci?
 • Jak jasně předávat informace druhým?
 • získat klíčové znalosti z oblasti psychologie úspěchu - NLP
 • zvýšit schopnost vyrovnávat se s neustále náročnějšími požadavky
 • provádět efektivnější rozhodnutí
 • rychle rozvíjet schopnosti potřebné pro úspěch v libovolné oblasti
 • lépe využívat skryté možnosti lidské psychiky a účinněji využívat myšlení EQ - emoční inteligenci
 • orientovat se v oblastech, které jsou pro Vás důležité
 • vyznat se jasněji v myšlenkách druhých lidí
 • zajistit soulad s nejbližšími, kolegy i dalšími lidmi
 • vytvářet a udržovat vztahy vzájemné důvěry a pochopení
 • být flexibilní a nenechat se manipulovat
8 500 Kč
Zbývá 6 volných míst
  Místo konání:
Centrum Libora Činky, Praha 10 - Malešice, Počernická 272/96 ukázat na mapě
  Počet hodin:
16 (vyučovací hodiny 45 min.)
  Cena obsahuje:
kurzovné, studijní materiál, pitný režim, DPH

Časový harmonogram: 9 - 17 hod.
 • Najednou se mi začíná dařit a dostávám to co chci. Zároveň objevuji svůj obrovský potenciál do budoucna. Nejvíce se mi líbí, že to jsou bezbolestné a nenásilné techniky. Když chci někomu pomoci, tak už nemusím jít pěstí proti zdi jako dříve, ale udělat to chytřeji přes jeho hodnotový systém a funguje to výborně. Sice jsem se o toto téma zajímal dříve a dost si o tom četl, ale než jsem dokončil tento kurz tak jsem si až tak neuvědomoval sílu a využití těchto nástrojů. Teď to mám mnohem komplexněji a vím jak toho využívat. Už první den po kurzu jsem pomohl osobě, která si do teď nechtěla nechat pomoci, nebo to jsem si aspoň myslel, ale když jsem použil to co jsem se naučil, tak byl najednou výsledek úplně jiný, byl úspěšný. Při tom to bylo tak snadné, stačilo jen jinak formulovat informace a použít pár meta otázek. Díky kurzu NLP I. A II. vím jak lépe a mnohem efektivněji komunikovat s jinými lidmi a hlavně se sebou. Čím dál více aplikuji tyto nástroje ve svém životě. Ohromně mi to pomohlo určit si svoje hodnoty, cíle a posílit sebevědomí. Tímto vám děkuji a přeji hodně úspěchů.

  Marek Halamka
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace