Akreditovaný trénink autohypnózy a hypnózy I. s hypnoterapeutem a psychoterapeut Liborem Činkou

Trénink autohypnózy a hypnózy I. (akreditovaný kurz MPSV)

Trénink autohypnózy a hypnózy I. (akreditovaný kurz MPSV)
Termín:

Zažijte praktický trénink autohypnózy a hypnózy.

Ovládněte svou mysl i svůj život.

PŘEDSTAVTE SI, ŽE MŮŽETE ŘÍDIT MYSL

Nevím, jak rychle vás začne napadat, co se dá dokázat, když člověk vládne své mysli. A kdo ovládá svou mysl, může více než většina lidí. 

DOVOLTE SI ROZDMÝCHAT TOUHU PO ŽIVOTĚ, JAKÝ CHCETE

Zpočátku nebudete věřit tomu, co je možné, předtím, než se rozhodnete vydat se na cestu úspěchu. Můžete žasnout nad zdánlivě nemožným. 

 

Staňte se mistrem myšlení, jednání a konání.

Seznámím vás s tím  nejlepší z ericksonovské hypnózy. Přístup fenomenálního hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona k hypnóze je založený na spolupráci a tvořivém hledání. 

Aby se člověk hypnózu naučil, potřebuje brilantně ovládnout specifický slovníkHypnotický jazyk je velmi propracovaný systém komunikace, umožňující například obejít rezistenci osoby, které pomáháme. Je to tedy jakýsi druh diplomacie, jak vytvořit u klienta žádoucí myšlenky, aniž by se střetli s odporem. A právě hypnotický jazyk nám pomůže k účinné komunikaci s podvědomím druhých, ať se jedná o komunikaci při výkonu profese, s dětmi, partnery, rodiči...

Moderní hypnotické postupy se zabývají precizním pochopením slov a jejich vzájemných spojení - programovacího jazyka, který vytváří ponoření se do transu plného soustředění celým organismem, nikoli jeho vědomou částí s omezenými zdroji. Zároveň vedou i k pochopení, že my všichni, v průběhu celého života vstupujeme do různě hlubokých transů. Pokud těmto transům nerozumíme, pokud ignorujeme subtilní signály organismu, jsme-li v stavu disociace vědomí od podvědomí dostáváme se do problémů.

KURZ JE URČEN PROFESIONÁLŮM I LAICKÉ VEŘEJNOSTI.

PROFESIONÁLOVÉ

 • sociální pracovníky, pracovníky v pomáhajících profesích (terapeuti, lékaři, psychologové, psychoterapeuti, zdravotníci...)
 • profesionály, kteří chtějí lépe motivovat ostatní (vedoucí pracovníci, ředitelé, kouči, mentoři,...), manažeři v sociálních službách

 

 

 

LAICKOU VEŘEJNOST 

 • osoby, které chtějí zlepšit své mezilidské vztahy
 • všichni, kteří se chtějí rozvíjet a posouvat
 • osoby, které se potřebují účinně bránit proti manipulaci
 • rodičům, ale i učitelům, kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí, kterými je možné narušit sebevědomí dětí i dospělých

 

 

AUTOHYPNÓZA JE NEJPRAKTIČTĚJŠÍ NÁSTROJ SEBEŘÍZENÍ

Hypnóza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezení a potíže, které mu komplikují život. 

Hypnóza může pomoci např. s poruchami spánku, stresem, bolestmi hlavy, špatnou koncentrací, slabou vůlí, úzkostí, nedostatkem sebevědomí, ale také pomáhá vyrovnat se s traumatem nebo ztrátou. Umí pomoci s intimními problémy nebo řešit závislosti na jídle (hubnutí), cigaretách ... a další psychosomatické obtíže.

Autohypnóza je nejpraktičtějším nástrojem sebeřízení. Díky autohypnóze můžeme dosahovat cílů mnohonásobně efektivněji než jakýmkoliv jiným způsobem. Je velmi zásadní rozdíl mezi povrchním myšlením a myšlením, které probíhá velmi hluboce, velmi intenzivně, v souladu se všemi částmi. Autohypnóza vás naučí vědomě pracovat se svou myslí.

Hypnóza je tedy naprosto bezpečný stav. Ten je však potřebný oddělit od sugescí, například z médií, které fungují na hypnóze nezávisle a mohou být nebezpečné.

 

Cílem kurzu je mimo jiné představit vám autohypnózu a hypnózu jako metodu psychohygieny, prevence psychosomatických obtíží, stresu a jako prostředek relaxace a lepšího soustředění. Získáte informace, kdy je vhodné autohypnózu a hypnózu využít, kdy raději ne (jaké jsou kontraindikace). Seznámíte se s fakty a fikcemi o hypnóze, vznikem hypnózy a jejími technikami. V kurzu je věnován dostatek času praktickým ukázkám a nácviku autohypnotických a hypnotických technik, aby každý účastník mohl a dokázal jednotlivé techniky sugesce, autohypnózy a hypnózy aplikovat sám u sebe a uměl o nich své klienty dostatečně informovat a seznámit je s nimi.

 

Kurz je akreditován MPSV pod názvem: Trénink autohypnózy a hypnózy pro pomáhající profese a sociální pracovníky akreditace č. A2021/0789-SP/VP


 • Úvod do problematiky autohypnózy a hypnózy.
 • Jak vzniká hypnóza. Fakta a fikce o hypnóze.
 • Vysvětlení pojmů (disociace, asociace, sugesce).
 • První seznámení s technikami hypnózy a autohypnózy jako nástrojem duševní hygieny.
 • Praktická ukázka autohypnózy.
 • Nácvik hypnózy dle instrukcí
 • Sdílení prožitků a zkušeností souvisejících se cvičením.
 • Klíčové kroky hypnózy.
 • Standardní sugesce (Boiler plate).
 • Abreakce - prevence a řešení.
 • Nácvik vedení pozornosti.
 • Hypnotický slovník a nácvik truismů.
 • 7 fází autohypnózy.
 • rénink autohypnózy a hypnózy ve skupinách s nácvikem sugescí.
 • Frakcinace – zintenzivňování hypnotického transu.
 • Klíčové sugesce, skládání sugescí, posthypnotická sugesce.
 • Hypnotické dotyky.
 • Fáze autohypnózy.
 • Disociace, asociace, autosugesce.
 • Autohypnóza jako nástroj prevence.
 • Aplikace autohypnózy a hypnózy na osobní i profesní cíle.
  Místo konání:
Praha
  Počet hodin:
22 (učební hodiny)
  Cena obsahuje:
kurzovné, pitný režim, e-program Videokurz hypnózy

Časový harmonogram: PÁ 17.00 - 20.30 hod. / SO 9.30 - 18.30 hod. / NE 9.30 - 18 hod.

Měl jsem představu (zhruba), do čeho jdu. Ale bylo to jiné, hodně dobré, místy skvělé. Spojilo se mi dost věcí a obrovské množství věcí mě překvapilo až totálně udivilo... (a vykolejilo?!). Zdá se mi teď, že jsem dřív netušil, jak funguje mysl, vědomí, podvědomí. Moc mě to zaujalo a kdybych podobný kurz absolvoval před aspoň 20 lety, myslím, že za 1. bych dělal dnes psycho/hypno terapeuta, za 2. můj život by byl jiný, plnější, vědomější.... Chci říct, že si myslím, že bych ho víc ŽIL než „odžíval“. A přesně to se teď chystám udělat: žít, prožívat, řídit, rozšiřovat okruh působnosti. Díky, bylo to super, nádherný víkend.

Martin L.

Vážený pane Činko, absolvováním Vašeho kurzu hypnózy a autohypnózy jsem si rozšířil obzory, které mi nedalo ani několikaleté studium medicíny. Vážím si Vašeho přístupu ke svým studentům. Hodně let jsem se odhodlával k absolvování Vašeho kurzu a mohu jen litovat, že jsem to neudělal dříve, ale až v důchodovém věku. Chtěl bych s Vámi dále rozvíjet své schopnosti pomocí Vašich postupů.

MUDr.Miroslav

Z celého kurzu si odnáším trochu jiný pohled na svět. Najednou věřím v to, že dokážu vše, co si vysním. Věřím v dosažení cíle, když na něm budu usilovně pracovat. Tento kurz se mi určitě bude hodit do budoucna, ale to uvidím až později Už teď však vím, že se musím v první řadě zaměřit sama na sebe a na svůj rozvoj.

studentka psychologie Barbora

Trénink autohypnózy a hypnózy mi pomohl se zorientovat v práci se sebou. Jak zaměřovat svoji pozornost k tomu, co mi pomáhá a naopak se vypořádat a opustit to, co mne brzdí v dosahování svých cílů. Myslím tím, že jsem se naučil princip, jak s tímto pracovat. Takže to není o jednom problému, který vyřeším a pak přijde další a budu muset znovu na kurz. Mohu řešit cokoliv přijde. Pokud bych toto znal dříve, mohl jsem již některé z mých cílů mít splněny. Vše má svůj čas, nejspíš.

Ing. Petr U.

Kurz, resp. každý kurz od Libora Činky možem doporučiť, nakoľko Libor je profesionál v každom smere a hlavne vie, jako ľudí učiť. Vie, jako ľudí transformovať a ukáže Vám to, o čom ste ani len netušili. Každý, kto sa zúčastnil jeho kurzu, ani len netušil, jako sa mu zlepší život.

JUDr. Michal J.
9900