Akreditovaný kurz Trénink autohypnózy a hypnózy I. s hypnoterapeutem a psychoterapeut Liborem Činkou

Trénink autohypnózy a hypnózy I. (akreditovaný kurz MPSV)

Trénink autohypnózy a hypnózy I. (akreditovaný kurz MPSV)
Termín:

Naučte se autohypnózu a hypnózu.

Ovládněte svou mysl i svůj život.

PŘEDSTAVTE SI, ŽE MŮŽETE ŘÍDIT MYSL

Nevím, jak rychle vás začne napadat, co se dá dokázat, když člověk vládne své mysli. A kdo ovládá svou mysl, může více než většina lidí. 

Autohypnóza je fascinující a silný nástroj, který umožňuje lidem dosáhnout změn v jejich myšlenkách, pocitech a chování. Stav autohypnózy zvyšuje otevřenost myšlenkám a nápadům, což umožňuje jednotlivcům provádět pozitivní změny ve svém životě.  Autohypnóza nabízí řadu možností a výhod a naučí vás vědomě pracovat se svou myslí. Jedná se o naprosto bezpečný stav. Ten je však potřebný oddělit od sugescí, například z médií, které fungují na hypnóze nezávisle a mohou být tedy nebezpečné.

Autohypnóza a hypnóza vám pomůže:

 • Snížení stresu a úzkosti
 • Zlepšení spánku a odpočinku
 • Překonání fobie a strachu
 • Zmírnění bolesti
 • Zlepšení sebedůvěry a sebeúcty
 • Podpora osobního růstu a sebepoznání
 • Zvládání návyků a závislostí
 • Posílení koncentrace a paměti
 • Zlepšení fyzického a psychického zdraví
 • Dosahování cílů a zvýšení motivace

 

Tyto body ilustrují různé oblasti, ve kterých může autohypnóza poskytnout pomoc a pozitivní změny. Je však důležité si uvědomit, že každý jedinec může mít od autohypnózy i individuální prospěch a může se zaměřit na své specifické potřeby a cíle. Ovládnete-li autohypnózu otevře se vám nový svět možností pro váš osobní růst a sebezlepšení. 

 

ZNÁTE SEBENAPLŇUJÍCÍ SE „PROROCTVÍ“ ?

Nemám na to. Tohle prostě není pro mě. Nehodím se na to. Nikdy to nedokážu. Nic se mi nedařítakto a mnoha dalšími výroky si lidé vytváří vlastní sugesce, kterými se opakovaně programují a oslabují.

Takové myšlenky dokážou doslova paralyzovat, zastavit při dosahování životních cílů. Ten kritik v hlavě stále hází klacky pod nohy a lidé zakopávají.

Přichází depresivní stavy, úzkosti,  stres, nespavost, strach, nedostatek sebevědomí, intimní problémy, různé závislosti, neshody na pracovišti a doma, krize středního věku, neschopnost žít život podle svých představ...

V tuto chvíli mají na výběr.  Buď negativním myšlenkám uvěříme a vzdáme se svých snů. Nebo si uvědomíme, že s oslabujícím lze pracovat a trvale změnit svůj život k lepšímu. Stát se odolnější a sebevědomější.

Opravdu je to takto jednoduché? Ano, když znáte správné postupy.

 

PŘEDSTAVTE SI, ŽE JEDNODUŠE PŘEPNETE Z NEGATIVNÍHO DO POZITIVNÍHO

Opakovaných úspěchů nelze dosahovat náhodně. Pokud se vám v práci, v osobním životě nebo ve sportu zadařilo, je jisté, že jste zapojili autohypnotické prvky, aniž byste možná tušili, o co jde. Hypnóza umožňuje vstoupit do podvědomí člověka, který si nevěří, či nefunguje podle svých představ. Hypnotický stav pomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení, do hlubinných částí psychiky – softwaru mozku a jeho korekci, vylepšení, upgradu.

Sebehypnóza je zcela přirozený proces, při kterém se aktivují vnitřní zdroje a intenzivní soustředění. Jakmile detailně poznáte klíčové prvky hypnózy, budete úspěchu dosahovat kdykoli budete chtít, snadněji, cíleně a s předvídatelnými výsledky.⁠

Umíte-li autohypnózu a hypnózu používat vědomě, můžete pomoci sobě i ostatním lidem dosahovat změn, úspěchů a cílů.

Jen když se člověk cítí dobře, jen tehdy může dělat správná rozhodnutí.

 

MŮŽETE SEBE ČI DRUHÉ ZHYPNOTIZOVAT K ÚSPĚCHU

A jste jen pár kroků od ohromujících možností. Oslabené sebevědomí se může uzdravit. Zlozvyky mohou zmizet ze života. Při pohledu do zrcadla budoucnosti můžete začít prožívat hrdost. Naplněné vztahy se stanou součástí života. A to další, o čem jste možná jen snili, je stále blíž.

 

Dovolte si rozdmýchat touhu po životě jaký chcete. Staňte se mistrem myšlení, jednání a konání.

Seznámím vás s tím  nejlepší z ericksonovské hypnózy. Přístup fenomenálního hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona k hypnóze je založený na spolupráci a tvořivém hledání. 

Aby se člověk hypnózu naučil, potřebuje ovládat hypnotický slovník. Hypnotický jazyk je velmi propracovaný systém komunikace, umožňující například obejít rezistenci osoby, které pomáháme. Je to tedy jakýsi druh diplomacie, jak vytvořit u klienta žádoucí myšlenky, aniž by se střetli s odporem. A právě hypnotický jazyk nám pomůže k účinné komunikaci s vlastním podvědomím nebo s podvědomím druhých, ať se jedná o komunikaci při výkonu profese, s dětmi, partnery, rodiči...

Moderní hypnotické postupy se zabývají precizním pochopením slov a jejich vzájemných spojení - programovacího jazyka, který vytváří ponoření se do transu plného soustředění celým organismem, nikoli jeho vědomou částí s omezenými zdroji. Zároveň vedou i k pochopení, že my všichni, v průběhu celého života vstupujeme do různě hlubokých transů. Pokud těmto transům nerozumíme, pokud ignorujeme subtilní signály organismu, jsme-li v stavu disociace vědomí od podvědomí dostáváme se do problémů.

 

KURZ JE URČEN PROFESIONÁLŮM I LAICKÉ VEŘEJNOSTI.

PROFESIONÁLOVÉ

 • sociální pracovníky, pracovníky v pomáhajících profesích (terapeuti, lékaři, psychologové, psychoterapeuti, zdravotníci...)
 • profesionály, kteří chtějí lépe motivovat ostatní (vedoucí pracovníci, ředitelé, kouči, mentoři,...), manažeři v sociálních službách

 

LAICKOU VEŘEJNOST 

 • osoby, které chtějí zlepšit své mezilidské vztahy
 • všichni, kteří se chtějí rozvíjet a posouvat
 • osoby, které se potřebují účinně bránit proti manipulaci
 • rodičům, ale i učitelům, kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí, kterými je možné narušit sebevědomí dětí i dospělých

AUTOHYPNÓZA JE NEJPRAKTIČTĚJŠÍ NÁSTROJ SEBEŘÍZENÍ

 

 

Cílem kurzu je mimo jiné představit vám autohypnózu a hypnózu jako metodu psychohygieny, prevence psychosomatických obtíží, stresu a jako prostředek relaxace a lepšího soustředění. Získáte informace, kdy je vhodné autohypnózu a hypnózu využít, kdy raději ne (jaké jsou kontraindikace). Seznámíte se s fakty a fikcemi o hypnóze, vznikem hypnózy a jejími technikami. V kurzu je věnován dostatek času praktickým ukázkám a nácviku autohypnotických a hypnotických technik, aby každý účastník mohl a dokázal jednotlivé techniky sugesce, autohypnózy a hypnózy aplikovat sám u sebe a uměl o nich své klienty dostatečně informovat a seznámit je s nimi.

 

LIDÉ SE ČASTO PTAJÍ...

Mohu se zhypnotizovat i sám/sama?

Můžete se zhypnotizovat pouze a jenom sami. A už jste to mnohokrát udělali. Když si pustíte krásnou hudbu či zajímavý film, tak když nebudete naslouchat, ale budete se přitom dívat na Facebook, tak nemůžete jít do hloubky prožitku. Jako hypnoterapeut vytvářím podmínky, jsem tvůrcem ideálního počasí pro optimální změnu, ale nemohu nikoho přinutit mi naslouchat.

Jak může hypnóza pomoci v osobním rozvoji?

Úspěch v čemkoli je o schopnosti se soustředit na to správné. A protože hypnotický trans je stavem soustředění, tak je přirozeně nejpodstatnějším nástrojem osobního rozvoje. Pochopení hypnotické komunikace je nástrojem sebeobrany s ohromující mocí.

V jakých oblastech může hypnóza pomoci?

Hypnóza pomáhá ve všech oblastech, kde si sami podvědomě vytváříme bloky a žijeme zastaralé, zažité vzorce. Pomocí hypnoterapie můžeme vyřešit:
Osobní problémy – špatné soustředění, slabou vůli, úzkosti, fobie, deprese
Problémy v partnerství – psychické násilí v rodině, komunikační neshody, vzájemné odcizení…
Zdravotní problémy – poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, alergie, migrény nebo problémy s otěhotněním bez příčiny, intimní problémy.
Profesní problémy – tréma z vystupování před větším publikem, potíže s učením, pamětí, neschopnost ‚‚prodat‘‘ sám sebe.

Je hypnóza vhodná pro kohokoliv?

Hypnóza je vhodná pro každého, kdo je otevřený změnám a je ochoten převzít zodpovědnost za svůj život.

 

 

Hypnóza není čarování

‚‚Hypnóza je velmi často a mylně představována jako cosi magického a tajuplného. Hypnotizér bývá zobrazován jako člověk s uhrančivým pohledem, který kolem klienta tajuplně mává rukami nebo mu před očima pohybuje kyvadélkem na řetízku. Lidé povětšinou nabyli dojmu, že hypnóza je něco podezřelého, čemu je lepší se rozhodně vyhnout. V průběhu celého života vstupujeme do různě hlubokých transů. Pokud těmto transům nerozumíme, pokud ignorujeme subtilní signály organismu, jsme-li v stavu disociace vědomí od podvědomí dostáváme se do problémů.  

Hledáte-li ale řešení nějakého problému, je právě hypnóza nástrojem, který by vám mohl rychle a účinně pomoci.‘‘

 

Kurz je akreditován MPSV pod názvem: Trénink autohypnózy a hypnózy pro pomáhající profese a sociální pracovníky akreditace č. A2021/0789-SP/VP


 • Úvod do problematiky autohypnózy a hypnózy.
 • Jak vzniká hypnóza. Fakta a fikce o hypnóze.
 • Vysvětlení pojmů (disociace, asociace, sugesce).
 • První seznámení s technikami hypnózy a autohypnózy jako nástrojem duševní hygieny.
 • Praktická ukázka autohypnózy.
 • Nácvik hypnózy dle instrukcí
 • Sdílení prožitků a zkušeností souvisejících se cvičením.
 • Klíčové kroky hypnózy.
 • Standardní sugesce (Boiler plate).
 • Abreakce - prevence a řešení.
 • Nácvik vedení pozornosti.
 • Hypnotický slovník a nácvik truismů.
 • 7 fází autohypnózy.
 • rénink autohypnózy a hypnózy ve skupinách s nácvikem sugescí.
 • Frakcinace – zintenzivňování hypnotického transu.
 • Klíčové sugesce, skládání sugescí, posthypnotická sugesce.
 • Hypnotické dotyky.
 • Fáze autohypnózy.
 • Disociace, asociace, autosugesce.
 • Autohypnóza jako nástroj prevence.
 • Aplikace autohypnózy a hypnózy na osobní i profesní cíle.
  Místo konání:
Praha 2, Malá Štěpánská 9
  Počet hodin:
22 (učební hodiny)
  Cena obsahuje:
kurzovné, pitný režim, e-program Videokurz hypnózy

Časový harmonogram: PÁ 17.00 - 20.30 hod. / SO 9.30 - 18.30 hod. / NE 9.30 - 18 hod.

„Kurz hypnózy naplnil má očekávání. Po zkušenostech s hypnózou v teoretické rovině jsem získal velký nástroj pro svůj další život a dál mohu pomáhat svým blízkým mnohem silněji a účinněji. Děkuji“

Petr Konečný

Vážený pane Činko, absolvováním vašeho kurzu hypnózy a autohypnózy jsem si rozšířil obzory, které mi nedalo ani několikaleté studium medicíny. Vážím si vašeho přístupu ke svým studentům. Hodně let jsem se odhodlával k absolvování kurzu a mohu jen litovat, že jsem to neudělal dříve, ale až nyní v důchodovém věku. Chtěl bych s vámi dále rozvíjet své schopnosti pomocí vašich postupů.

MUDr. Miroslav

Z celého kurzu si odnáším trochu jiný pohled na svět. Najednou věřím v to, že dokážu vše, co si vysním. Věřím v dosažení cíle, když na něm budu usilovně pracovat. Tento kurz se mi určitě bude hodit do budoucna, ale to uvidím až později Už teď však vím, že se musím v první řadě zaměřit sama na sebe a na svůj rozvoj.

studentka psychologie Barbora

Trénink autohypnózy a hypnózy mi pomohl se zorientovat v práci se sebou. Jak zaměřovat svoji pozornost k tomu, co mi pomáhá a naopak se vypořádat a opustit to, co mne brzdí v dosahování svých cílů. Myslím tím, že jsem se naučil princip, jak s tímto pracovat. Takže to není o jednom problému, který vyřeším, a pak přijde další a budu muset znovu na kurz. Mohu řešit cokoliv přijde. Pokud bych toto znal dříve, mohl jsem již některé z mých cílů mít splněny. Vše má svůj čas, nejspíš.

Ing. Petr Uttendorfský

Kurz, resp. každý kurz od Libora Činky možem doporučiť. Libor je profesionál v každom smere a hlavne vie, jako ľudí učiť. Vie, jako ľudí transformovať a ukáže vám to, o čom ste ani len netušili. Každý, kto sa zúčastnil jeho kurzu, ani len netušil, jako sa mu zlepší život.

JUDr. Michal J.

„Celkově úžasný kurz nejen profesionálně zvládnutý, ale i po lidské stránce. Zatím nejlepší, který jsem absolvoval. Děkuji“

Petr Zavadil

„Uvědomila jsem si, jak člověk může zkvalitnit život svůj i svých blízkých. Budu už lépe vnímat a reagovat, protože se cítím silnější, jistější a připravenější. Děkuji za úžasné informace.“

Jana Šálková

Odnesla jsem si skvělý nástroj na spojování se se svými vnitřními zdroji. Nový pohled na práci s myslí a na to, jak ve skutečnosti funguje naše podvědomí.

Markéta Zabloudilová

„Z kurzu si odnáším uvědomění jak důležitá jsou slova. Navázání důvěry a pocitu bezpečí. Děkuji za zcela jiný pohled a uvědomění si, jak důležité je pracovat se slovy.“

Gabriela Adlová

„Fascinující zážitek, který se nedá popsat, pokud si to člověk sám nezažije. Vřele doporučuji každému.“

Milena Liptáková
9900